(הקמפוס הירוק אוניברסיטת ת"א)

  טכנולוגיה סולארית ללא תשתיות וחופשית מכבילה

תאורת רחוב סולארית אקולוגית וירוקה,מנותקת רשת,בעלת יכולת אוטונומית ושליטה מרחוק בענן, מאפשרת חופש מוחלט מכבילה, תלות בהספקת חשמל, שמירה על איכות הסביבה, מודל כלכלי מנצח וחיבור אל העתיד 

 

מבחן תוצאה

מוצר

התקנה

חיסכון

למה לידסאן 

 PROJECTS 2020

שדות ים

גוף ראשון במזח שדות ים 9 שנים ללא תחזוקה